POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej https://sklepmedyczny.store/ (dalej: „Serwis”).

Polityka prywatności kierowana jest do osób odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownik”).

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) przekazujemy informacje dot. przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.

⦁ Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym dlaczego i jak dane osobowe Użytkowników są przetwarzane jest Sylwia Słocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AS - MED Sylwia Słocka, ul. Bolkowska, nr 2D, lok. H5 (01 – 466 Warszawa), NIP 8231610642, REGON 360295232.

⦁ Kontakt z Administratorem
Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie na adres: ul. Bolkowska, nr 2D, lok. H5 (01 – 466 Warszawa) lub za pośrednictwem e – mail: wojewodzka.sylwia@gmail.com.

⦁ Cele, podstawa prawna, okres przechowywania danych
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania danych osobowych Świadczenie usługi prowadzenia konta w Serwisie.
art. 6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy).
Przez okres prowadzenia konta, a następnie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Realizacja zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu.
art. 6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy).
Przez czas konieczny do realizacji zamówienia, a następnie przez czas koniecznych rozliczeń oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego) w zw. z ustawą o rachunkowości, ustawami podatkowymi, ustawą o prawach konsumenta.
Przez czas wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych (zazwyczaj 5 lat).

Udzielanie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.
art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na komunikacji z Użytkownikami Serwisu).
Przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi, a następnie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przesyłanie drogą e - mailową informacji związanych z ofertą Administratora - newsletter (gdy Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji marketingowych).
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu działalności Administratora).
Do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Analiza/statystyka Serwisu oraz prezentowanie treści marketingowych (gdy Użytkownik wyraził zgodę na pliki cookies statystyczne/ marketingowe)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na analizie użytkowania Serwisu w celu ewentualnej poprawny jego funkcjonalności oraz promowaniu działalności Administratora).
Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na pliki cookies statystyczne/marketingowe.

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.
art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw Administratora).
Przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych uniemożliwi realizację niektórych ww. celów (np. brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego zamówienia, założenie konta w Serwisie, udzielenie odpowiedzi na pytanie). Niepodanie danych osobowych np. w celu marketingowym pozostaje bez wpływu na możliwość złożenia zamówienia/założenia konta w Serwisie.

⦁ Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być podmioty wspierające Administratora w jego działalności, w szczególności dostawcy usług informatycznych, księgowych oraz kurierskich a także podmioty wspierające Administratora w prowadzeniu działalności marketingowej.

⦁ Prawa Użytkowników
Użytkownik Serwisu w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych.

⦁ Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działanie Administratora
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy stwierdzi, że Administrator naruszył RODO.

⦁ Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających fanpage Administratora na portalu
Facebook

Administrator posiada fanpage w portalu społecznościowym Facebook, gdzie przetwarza dane osobowe osób korzystających z tego fanpage (dalej: „Użytkownicy fanpage”). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników fanpage w celu promowania swojej działalności, informowania o swoich usługach oraz aktualnych wydarzeniach Administratora, a także w celu zarządzania fanpage’em, w tym udzielania odpowiedzi na komentarze oraz pytania Użytkowników fanpage kierowane za pomocą komunikatora Messenger. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników fanpage jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu i zarządzaniu fanpage’em na portalu Facebook (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jednocześnie wskazujemy, że portal Facebook przetwarzana dane osobowe Użytkowników fanpage dla swoich własnych celów, niezależnych od celów Administratora (informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Facebook dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update).

W związku z korzystaniem przez Użytkowników fanpage z portalu Facebook, ich dane osobowe mogą zostać przekazane do Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Sueare, Dublin 2, Irlandia.

Dane osobowe Użytkowników fanpage będą przechowywane przez Administratora przez okres ich aktywności na fanpage’u Administratora lub do czasu złożenia przez Użytkownika fanpage skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych na fanpage Administratora jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z fanpage (np. umieszczenia komentarza, polubienia itp.).